Menu

Diensten

Architectuur, interieur en masterplan.  

We onderscheiden drie pijlers: ontwerp, omgevingsvergunning en uitvoering.

Ontwerp als basis voor het bouwproject. In deze fase onderzoeken we volgende zaken: het projectpotentieel met een conceptvoorstel, het afstemmen wensen van de bouwheer met het bouwbudget, het nazicht van de planologische context en de bouwvoorschriften. Er wordt ook nagegaan welke bijkomende studiebureaus van toepassing zijn voor het vervolgtraject.

Omgevingsvergunning als juridische drager voor het te bouwen project. Alle alle nodige plannen en administratieve stukken worden opgemaakt en afgetoetst bij de overheid (stedenbouw, brandweer, erfgoed, …). Bij middelgrote tot grote dossiers adviseren we ook de (externe) opmaak van een studie mobiliteit, een hemelwaterhuishouding, MER screening, …. 

Uitvoeringsdossier met contractstukken voor de uitvoerder: opmaak van een offertestaat, de uitvoeringsplannen, uitvoeringsdetails en bestekteksten. Regelmatige werfbezoeken met verslagvoering gedurende het ganse werfproces en de bijstand bij de voorlopige oplevering.

Lees ook:  De architect tekenend voor uw toekomst – infobrochure voor bouwers en verbouwers – Orde van Architecten